co to jest faktoring

FAKTORING, CZYM JEST W RZECZYWISTOŚCI?

5/5 - (3 votes)

Faktoring w wielkim uproszczeniu

Faktoring polega na sprzedaży faktur firmie zajmującej się skupowaniem dokumentów prawnie zobowiązujących firmę czy osobę prywatną do dokonania płatności w określonym terminie. Zalicza się do nich wszystkie niezapłacone zaległości faktury, rachunki przez klientów zwanych dalej faktorantami. Usługa faktoringu uzyskać środki za sprzedaną wierzytelność. Osoba sprzedająca czyjeś zadłużenie otrzymuje zapłatę w wysokość ściśle określaną w umowie sprzedaży. W zależności od rodzaju podpisanej umowy, kwota ta może osiągnąć do 90% wartości sprzedawanej zaległości. Faktoring jako odkup zobowiązań finansowych kontrahentów pozwala sprzedającemu utrzymać ciągłą płynność finansową w sytuacji kryzowej. Obok poniesionych prowizji z tytułu sprzedaży faktur na rzecz kupującego, jest to i tak opłacalne rozwiązanie. Przy założeniu, że nadal należność nie została nieuregulowana przez kontrahenta za dostarczony towar lub wykonaną na jego rzecz usługę.